Transparència i RSC

A fedefarma generem un entorn de confiança en el qual basem totes les nostres relacions, tant amb els nostres socis com amb els col·laboradors i proveïdors. En consonància amb aquest compromís i amb els nostres valors ètics, la transparència forma part del nostre ADN.

Som transparents a l’hora de traslladar-te totes les condicions que ens ofereix la indústria.

Som transparents a l’hora de detallar-te les condicions comercials, les ofertes i promocions, la facturació…

I som transparents a l’hora de donar-te accés als documents essencials per conèixer la nostra activitat, gestió i resultats. Així rendim comptes.

Estatuts

Descobreix com es regula el funcionament de la cooperativa

Memòria integrada de fedefarma 2020

Coneix els indicadors i resultats d’activitat, servei i compromís social.

Comptes anuals

Accedeix als últims resultats econòmics de fedefarma.

Codi ètic

Sigues conscient de la nostra responsabilitat ètica

Normativa aplicable

Accedeix a las disposicions que regulen la nostra activitat.

Política de Qualitat

Coneix el nostre compromís amb la qualitat

Canal públic de denúncia

Ajuda’ns a detectar i corregir qualsevol possible irregularitat.