La Memòria integrada posa en valor el nostre retorn social

2 min

Memoria integrada fedefarma 2019

La Memòria integrada posa en valor el nostre retorn a l’entorn social pròxim, reflectit en el valor social integrat i en els indicadors de l’activitat de la cooperativa en 2019.

En aquest context, la memòria ressalta totes les iniciatives impulsades el 2019 per seguir enfortint la farmàcia i el canal. Entre aquestes es troben les orientades a ampliar l’abast sanitari de la farmàcia, com la col·laboració assolida amb Fundació Carreras perquè aquesta sigui punt d’informació i registre de donants de medul·la òssia.

També realitza un repàs als serveis que impulsem per al reforç del paper sanitari farmacèutic i la rendibilitat del vessant empresarial. En aquest sentit, més de 2.600 professionals de la farmàcia es van formar de manera presencial amb la nostra formació. A més, més de 630 farmàcies es van adherir als serveis de salut i campanyes sanitàries; mentre que el programa de fidelització farmapremium va comptar amb més de 1.120 farmàcies adherides, entre d’altres.

La Memòria de fedefarma també recull la capacitat innovadora de la cooperativa. Aquesta s’expressa en eines com BIsualfarma, a què s’ha incorporat el 2019 un simulador que ajuda a les farmàcies a gestionar la seva estratègia referent a l’assortiment i preus, per a un major rendiment. També destaca la presentació d’iniciatives per ajudar a la farmàcia a la digitalització i la omnicanalidad, com són canalfarmaciaonline.com i farmaoffice go.

D’altra banda, el document incideix en els resultats econòmics. Aquests han suposat que la xifra de negoci s’incrementés 6,9% respecte a l’any anterior, situant-se prop de 700 milions d’euros. I un augment de quota de mercat 4 punts per sobre de mercat a Catalunya i Comunitat Valenciana.

 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT SOSTENIBLE, RENDIBLE I AMB TRANSPARÈNCIA

En relació a la publicació de la Memòria integrada, el president de fedefarma, Xavier Casas, va destacar la seva elaboració com a “fruit del nostre compromís com a cooperativa amb el desenvolupament de la nostra activitat de manera sostenible, rendible i amb transparència”. El document aporta informació rellevant per a tots els grups d’interès i aporta una visió general com a guia en la millora contínua.

“En resum, aporta els resultats anuals d’impulsar el rol professional del farmacèutic i la rendibilitat del vessant empresarial, els quals corroboren la nostra capacitat per seguir acompanyant la farmàcia en el seu desenvolupament”, va indicar Xavier Casas.

 

VALOR MÉS ENLLÀ DE L’ACTIVITAT

La Memòria està elaborada d’acord amb els estàndards de sostenibilitat GRI (Global Reporting Initiative). Aquest document aborda al mateix temps la nostra aportació sanitària, social i mediambiental.

En matèria sanitària, hem continuat implicant-nos en la difusió i retirada d’alertes sanitàries i en el control del desproveïment. També en el programa de detecció precoç de càncer de còlon, entre d’altres. Mentre que en RSC, des de la cooperativa hem mantingut la col·laboració amb La Marató i amb ONGs com Farmamundi.

Com a novetat, la Memòria integrada de 2019 incorpora la informació sobre el valor social integrat (VSI). Una anàlisi de l’impacte social positiu que generem. Aquest va ascendir a més de 987 milions d’euros en 2019. Això implica que, per cada euro guanyat, la cooperativa va retornar 1,42 euros al seu entorn social més proper.

Aquest valor social integrat amplia la comptabilitat tradicional i monetitza variables com els serveis que desenvolupem des de fedefarma, la implicació en causes socials o la contribució a el sistema sanitari de la cooperativa, entre d’altres.