22 de Maig de 2019

Assemblea general de socis fedefarma de l’exercici 2018

Assemblea general de socis fedefarma de l'exercici 2018

L’assemblea general de socis de fedefarma va aprovar els comptes de l’exercici 2018 amb un excedent cooperatiu de 3,44 milions d’euros.

La xifra evidencia la consolidació dels resultats positius auditats favorablement per l’empresa DELOITTE. La nostra consolidació queda confirmada per aquests resultats, que conflueixen amb les dades sobre quota de mercat, corresponents al passat exercici.

Amb un creixement de facturació del 6,8%, quadrupliquem el creixement del mercat i ens situem líders en totes les províncies de Catalunya i a Castelló, alhora que també vam créixer en la resta de la Comunitat Valenciana.

En l’assemblea, el president Vicenç J. Calduch va destacar “la solidesa de la cooperativa, que se situa en una línia de creixement sostingut, i la seva capacitat per a convertir aquest creixement en valor per a l’oficina de farmàcia”.

També va exposar la principal informació de gestió relativa a la marxa de la cooperativa en el seu informe de presidència, mentre que el secretari del Consell Rector, Xavier Casas, va ser l’encarregat de presentar la memòria de secretaria de l’entitat i Francisco Carceller i Elisenda Casals, tresorer i comptadora respectivament, van exposar detalladament els comptes i resultats econòmics.

L’assemblea general de socis és el màxim òrgan de participació de fedefarma i l’exponent de la democràcia participativa inherent al model cooperatiu.

Xifra de negoci de 651,09 M€

En 2018 aconseguim una xifra de negoci de 651,09 M€, reafirmant així la seva la nostra línia de creixement. Els resultats econòmics de l’any van permetre obtenir un BAI de 3,93 M€, amb 5,9 M€ de EBITDA i 6,71 M€ de Cash flow.

Operativament vàrem rebre 2018: 4.777.990 comandes des de l’oficina de farmàcia, la qual cosa es va traduir en 95.193.429 unitats servides.

Més enllà de la nostra activitat de distribució, consolidem el nostre paper com partner i transferidor de valor a la farmàcia, continuant el desenvolupament i implantació de campanyes i serveis de salut i activitats formatives presencials i online, eines digitals de gestió i BI, assessorament en retail…

En els últims anys, hem consolidat una sòlida posició econòmica i de lideratge en el sector de la distribució farmacèutica. Els comptes presentats aquest any avalen la tendència de resultats positius aconseguits en els últims exercicis i asseguren que encararem el futur amb solvència i garantia.